Case 3

I 2011 nedlagde Valdemarskolen i Ringsted fem pædagog- og medhjælperstillinger. Dette var et led i en større sparerunde. Som løsning på det mandskabsproblem der opstod, valgte de at hyre seks nye ansatte i løntilskudsstillinger. De arbejdede for dagpengesatsen på godt 17.000 kr. om måneden, penge staten betalte størstedelen af. Udover at det er ulovligt at hyre fyre folk, for derefter at ansætte personer i løntilskud i samme stilling, er det et tydeligt bevis på, at social dumping ikke kun findes på det private arbejdsmarked, men også i det offentlige.