Case 2

To bulgarsk ejede firmaer lavede renovation af et hus i Roslev v. Skive. Der var ansat fem bulgarske bygningsarbejdere, som også boede i det hus, de arbejdede på. Det var firmaerne Albena Export og AV Building ApS. Albena Export er registreret som bulgarsk firma, AV Building ApS er dansk registreret. Albena Export var hyret af AV Building ApS til at stå for renoveringen. Dermed følger arbejdet bulgarske regler, men regler i et EU-land differentierer fra et andet. Det samme gør levestandarder. De fem bulgarske arbejdere der var hyret til at stå for arbejdet, arbejde 10-12 timer om dagen, alle ugens dage. De var blevet lovet 400 euro pr. måned, eller en timeløn på 1 euro, 7,5 kroner. Udover at være et skræmmeeksempel på amoralsk løndumping, fører det også til en række af ulovligheder: Lønnen var 400 euro, sort. Det vil sige, der ikke bliver betalt skat af lønnen og brud på arbejdsreglerne. Desuden er der mistanke om menneskehandel og tvangsarbejde.